20 February, 2008

Greece June 2007 希腊


Monastiraki Square - Athens


Plaka - Athens


Plaka - Athens


House of Parliament - Athens


Theatre, Acropolis - Athens


Parthenon, Acropolis - Athens


Erecthion, Acropois - Athens


The National Archaeology Museum of Athens


Temple of the Olympian Zeus - Athens


Ancient Agora - AthensStoa of Attalos - Athens


keramikos - Athens


Saronic Island


Saronic Islands - Poros


Saronic Islands - Hydra


Saronic Islands - Aegina


Corinth Canel


Lion Gate -Mycene


Sanctuary of Olympian Zeus - Olympia


New bridge over Corinthian Bay


Delphi


Sanctuary of Olympian Zeus - Delphi


Crane resting on the roof of a church


Kalambaka


Flying nun at Monasteries of Meteora


Monasteries of Meteora

No comments: